Regnvandsseparering

Her følger vi udviklingen omkring kommunens beslutning om Spildevandsplan/Regnvandsseparering. 

Brev til kommune juli 2022.pdf

Fællesrådet Høringssvar spildevand APR 2022.pdf